ООУ „Кочо Рацин “ – Нов Дојран врши упис на првачиња за учебната 2019/20

ООУ „Кочо Рацин“ – Нов Дојран информира дека во тек е уписот на ученици во прво одделение, за учебната 2019/20 година. Се запишуваат децата родени во 2013-та година.

За запишување потребно е: Извод од матичната книга на родените; Потврда за примени вакцини и Потврда за систематски преглед од стоматолог.

Уписот се врши секој работен ден од 9 до 13 часот.

Login

Добредојдове! Логирајте се на вашата сметка

Запомни ме Заборавена лозинка?

Lost Password