Започнува изведба на пет нови проекти

Градоначалникот на Општина Дојран, Анго Ангов на својата фејсбук страна објави пет нови проекти чија реализација се очекува да започне во периодот кој следува:

  • Рехабилитација на локални улици,во должина на 2500m2.
  • Асфалтирање и проширување на патот кој го поврзува С.Црничани со регионалниот пат R1105,во должина од 1km.
  • Целосна реконструкција на училиштето во С.Ѓопчели.
  • Канализационен крак на ул ,,Нова” во Нов Дојран,од 700м.
  • Канал за атмосферски води во С.Николиќ, во должина од 300м.

Login

Добредојдове! Логирајте се на вашата сметка

Запомни ме Заборавена лозинка?

Lost Password