По завршување на туристичката сезона во тек е реализација на два проекти

По завршената туристичка сезона, во Дојран се реализираат два прокети:

  1. Канал за атмосферски води во с.Николиќ

  2. ул.,,Нова”- Нов Дојран Канализационен крак

Login

Добредојдове! Логирајте се на вашата сметка

Запомни ме Заборавена лозинка?

Lost Password