Во тек изведби на неколку проекти

По празниците продолжува изведбата на неколку прокети во Дојран:

  • Градежните активности на ЈП за државни патишта за рехабилитација на регионалниот пат R1105 помеѓу Нов Дојран и Стар Дојран.
  • Расчистување на банкини, отварање и расчистување на отворени канали и риголи за одведување на атмосверските води.

По завршување на активностите споменати погоре следува гребење на старата асфалтна подлога и поставување на нов асфалт, соопшти градоначалникот на општина Дојран, Анго Ангов.

 

Login

Добредојдове! Логирајте се на вашата сметка

Запомни ме Заборавена лозинка?

Lost Password